Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, streda 27. 5. 2020
slabý dážď 18 °C 11 °C
štvrtok 28. 5. slabý dážď 19/9 °C
piatok 29. 5. slabý dážď 16/9 °C
sobota 30. 5. jasná obloha 16/7 °C
Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

Obsah

Webové sídlo obce Bačkov sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty doručené obci výlučne klasickou poštou - v tejto časti sú to Zmluvy, Dohody a Dodatky. Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme, t.j. ako naskenované texty.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.02.2018

Zmluva o dielo

č. 01/03/2018

446,74 EUR štyristoštyridsaťšesť eur sedemdesiatštyri centov

Snižik Peter - Elektro

Obec Bačkov

19.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávani

120,00 EUR Jednostodvadsať Eur

Obec Bačkov

Mesto Trebišov

31.01.2018

Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa

18/45/054/29

0,00 EUR nula EUR

Obec Bačkov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

29.01.2018

Zmluva č. 23/I/2018 o poskytovaní služieb

Zmluva č. 23/I/2018 o poskytovaní služieb

990,00 EUR deväťstodeväťdesiat EUR

Obec Bačkov

Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n. o.

18.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na rok 2018

č. 2/2018

500,00 EUR päťsto eur

Obec Bačkov

Rímskokatolícky farský úrad Sečovce, filiálka Bačkov

18.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

č. 1/2018

500,00 EUR päťsto eur

Gréckokatolícky farský úrad Bačkov

Obec Bačkov

17.01.2018

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozloži

20,00 EUR dvadsať EUR

Obec Bačkov

Contax EKO, s.r.o.

05.01.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

250,00 EUR Dvestopäťdesiat eur

Obec Bačkov

Súkromná základná umelecká škola, zastúpená PhDr. Radoslav Dovjak

05.01.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní fin.prostr. na mimoškolskú záujmovú činnosť žiakov na šk. rok 2017/2018

Dodatok č. 1 k zmluveo poskytovaní finančných pros

60,00 EUR šesťdesiat eur

Obec Bačkov

Mesto SEčovce

02.01.2018

Zmluva o dielo

01/02/2018

200,00 EUR dvesto eur

Ing. Jaromír Hodáň

Obec Bačkov

29.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie SZUŠ

Zmluva o poskytnutí dotácie

Nula

Obec Bačkov

Slovenská regionálna spoločnosť, o.z.

27.12.2017

Dohoda č. 17/45/012/122

Dohoda č. 17/45/012/122

0,00 EUR nula EUR

Obec Bačkov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

15.12.2017

Zmluva č. 023023/2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti kriminality

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Obec Bačkov

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice

13.12.2017

Dohoda č. 17/45/010/17

Dohoda č. 17/45/010/17

Nula

Obec Bačkov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

12.12.2017

Licenčná zmluva č. 171228

Licenčná zmluva č. 171228

42,90 EUR štyridsaťdva Eur 90/100

Obec Bačkov

Ifosoft s.r.o.,

11.12.2017

Združené poistenie majetku

6 805 143 807

118,98 EUR jedenstoosemnásť eur deväťdesiatosem centov

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Bačkov

06.11.2017

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na mimoškolskú záujmovú činnosť žiakov na školský rok 2017/2018

Zmluva o poskytovaní fin. prostriedkov na mimoškol

480,00 EUR štyristoosemdesiat EUR

Obec Bačkov

Mesto SEčovce

22.09.2017

Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti

Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednos

133,30 EUR Jednostotridsťtri € 30/100

Obec Bačkov

Kooperatíva poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group

20.09.2017

Dohoda o vývoze a likvidácii komunálneho odpadu

Dohoda o vývoze a likvidácii komunálneho odpadu

0,00 EUR nula EUR

Domov šťastia, n.o.

Obec Bačkov

20.09.2017

Dohoda č. 17/45/012/43 o pomoci v hmotnej núdzi

17/45/012/43

0,00 EUR nula EUR

Obec Bačkov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

20.09.2017

Zmluva o dodávke pitnej vody

Zmluva o dodávke pitnej vody

0,00 EUR nula EUR

Domov šťastia, n.o.

Obec Bačkov

06.09.2017

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

6 587 121 828

152,46 EUR stopäťdesiatdva eur štyridsaťšesť centov

Obec Bačkov

Kooperatíva poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group

29.08.2017

Dohoda č. 119/2017/§ 54 - CnTP- A3

Dohoda č. 119/2017/§54 - CnTP- A3

14 250,60 EUR

Obec Bačkov

ÚPSVaR

25.08.2017

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 12.09.2016

č.1

300,00 EUR nula EUR

HUGOLD, n.o.

Pavol Poľačok

24.08.2017

Dodatok 1/2017 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

1/2017

1,17 EUR jedno euro sedemnásť centov

Obec Bačkov

FURA, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: