Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Aktuálne počasie

dnes, utorok 21. 9. 2021
polojasno 17 °C 6 °C
streda 22. 9. slabý dážď 10/9 °C
štvrtok 23. 9. slabý dážď 17/7 °C
piatok 24. 9. zamračené 18/10 °C
Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií

Obsah

Webové sídlo obce Bačkov sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty doručené obci výlučne klasickou poštou - v tejto časti sú to Zmluvy, Dohody a Dodatky. Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme, t.j. ako naskenované texty.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.09.2021

Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo ZM_SEP-IMRK3-2019-002469 zo dňa 20.5.2019, názov projektu MOPS v obci Bačkov, kód projektu v ITMS2014+:"312051S390

Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného f

Nula

Obec Bačkov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení MV SR

27.08.2021

Kúpna Zmluva

Kúpna zmluva

166,70 EUR Jednostošesťdesiaťšesť eur a sedemdesiat centov

Mária Banovská

Obec Bačkov

27.08.2021

Kúpna Zmluva

Kúpna zmluva

166,70 EUR Jednostošesťdesiaťšesť eur a sedemdesiat centov

Fecko Ladislav

Obec Bačkov

26.08.2021

Zmluva o poskytnutí služby č. 16/2021/EPM

Zmluva o poskytnutí služby č. 16/2021/EPM

8 797,80 EUR Osemtisícsedemstodeväťdesiatsedem eur osemdesiat centov

INSUCCOR s.r.o.

Obec Bačkov

18.08.2021

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytom

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytom

1,00 EUR Jedno euro

Tipan Marcel a manželka Marta Tipanová, Bačkov 60, 076 61

Obec Bačkov

30.06.2021

Kúpna Zmluva

Kúpna zmluva

13 020,00 EUR Trinásťtisícdvadsať

Obec Bačkov

Motor-Car Michalovce, s. r. o.

07.06.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2020

Nula

STAVOTREND MI, s. r. o.

Obec Bačkov

07.06.2021

Zmluva o dielo č. 01/2020

Zmluva o dielo č. 01/2020

275 074,24 EUR Dvestosedemdesiatpäťtisícnulasedemdesiatštyri eur a dvadsaťštyri centov

STAVOTREND MI, s. r. o.

Obec Bačkov

20.05.2021

Zmluva o dielo č. 1/2021

Zmluva o dielo č. 1/2021

3 047,64 EUR Tritisícštyridsaťsedem eur a šesťdesiaťštyri centov

FEDEL s.r.o.

Obec Bačkov

17.05.2021

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania

117,17 EUR Jednostosedemnásť eur sedemnásť centov

Obec Bačkov

Disig, a. s.

05.05.2021

Príloha č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 7. 7. 2020

Príloha č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v obla

Nula

Obec Bačkov

Fúra, s. r. o.

31.03.2021

Kúpna Zmluva

Kúpna zmluva

718,50 EUR Sedemstoosemnásť eur

Obec Bačkov

Dudič Jozef

31.03.2021

Kúpna Zmluva

Kúpna zmluva

633,00 EUR Šesťstotridsaťtri

Obec Bačkov

Koscelníková Mária

11.03.2021

Mandátna zmluva č. 02/03/2021

Mandátna zmluva č. 02/03/2021

3 120,00 EUR Tritisícjedenstodvadsaťeur

Obec Bačkov

Ing. Ján Halgaš - Inžinierska kancelária

09.03.2021

Kúpna Zmluva

Kúpna zmluva

2 000,00 EUR Dvetisíc

Obec Bačkov

Kordiak Andrej

08.03.2021

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Nula

Obec Bačkov

Dudič Ján PhDr.

01.03.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združe

Nula

Obec Bačkov

Natur - Pack, a.s.

17.02.2021

"Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov"

ZM-SEP-IMRK2-2021-003506

481 284,52 EUR Štyristoosemdesiatjedentisícdvestoosemdesiatštyri € a päťdesiatdva centov

Obec Bačkov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení MV SR

22.01.2021

Zmluva o audítorskej činnosti

Zmluva o audítorskej činnosti

670,00 EUR šesťstosedemdesiat eur

Obec Bačkov

EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.

22.01.2021

Zmluva o poskytnutí služieb č. 02/2021/ŽoNFP

Zmluva o poskytnutí služieb č. 02/2021/ŽoNFP

5 760,00 EUR Päťtisícsedemstošesťdesiat €

Obec Bačkov

INSUCCOR s.r.o.

14.01.2021

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozloži

15,00 EUR Pätnásť

Obec Bačkov

Contax EKO, s.r.o.

02.01.2021

Dohoda č. 20/45/012/42 MOS

Dohoda č. 20/45/012/42 MOS

Nula

Obec Bačkov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

02.01.2021

Dohoda č. 20/45/010/29

Dohoda č. 20/45/010/29

Nula

Obec Bačkov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

18.12.2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných

Nula

Obec Bačkov

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

16.12.2020

Dodatok o paušálnej odmene

Dodatok o paušálnej odmene

48,00 EUR Štyridsaťosem

ODPADservis s.r.o.

Obec Bačkov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: