Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, sobota 11. 7. 2020
slabý dážď 28 °C 14 °C
nedeľa 12. 7. mierny dážď 19/11 °C
pondelok 13. 7. jasná obloha 21/11 °C
utorok 14. 7. jasná obloha 23/11 °C
Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

Obsah

Webové sídlo obce Bačkov sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty doručené obci výlučne klasickou poštou - v tejto časti sú to Zmluvy, Dohody a Dodatky. Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme, t.j. ako naskenované texty.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.05.2018

Príloha č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307662S/2018

č. 3

0,00 EUR nula EUR

Obec Bačkov

Východoslovenská distribučná, a.s.

14.05.2018

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o združenej dodávke plynu

0,00 EUR nula EUR

Obec Bačkov

innogy Slovensko s.r.o.

01.05.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

120 000,00 EUR jedenstodvadsaťtisíc eur

Pavol Poľačok

Obec Bačkov

30.04.2018

Dohoda o odstúpení od Zmluvy o poskytovaní právnych služieb

č. AKF/5/2015

0,00 EUR nula EUR

ADVOKÁT FUTÓ s.r.o.

Obec Bačkov

10.04.2018

Zmluva o dielo na vypracovanie žiadosti o NFP

č. 040401P/2018/EEA

990,00 EUR deväťstodeväťdesiat eur

LAUREOLA SK, s.r.o.

Obec Bačkov

25.02.2018

Zmluva o dielo

č. 01/03/2018

446,74 EUR štyristoštyridsaťšesť eur sedemdesiatštyri centov

Snižik Peter - Elektro

Obec Bačkov

19.02.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávani

120,00 EUR Jednostodvadsať Eur

Obec Bačkov

Mesto Trebišov

31.01.2018

Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa

18/45/054/29

0,00 EUR nula EUR

Obec Bačkov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

29.01.2018

Zmluva č. 23/I/2018 o poskytovaní služieb

Zmluva č. 23/I/2018 o poskytovaní služieb

990,00 EUR deväťstodeväťdesiat EUR

Obec Bačkov

Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n. o.

18.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov (dotácie) na rok 2018

č. 2/2018

500,00 EUR päťsto eur

Obec Bačkov

Rímskokatolícky farský úrad Sečovce, filiálka Bačkov

18.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

č. 1/2018

500,00 EUR päťsto eur

Gréckokatolícky farský úrad Bačkov

Obec Bačkov

17.01.2018

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozloži

20,00 EUR dvadsať EUR

Obec Bačkov

Contax EKO, s.r.o.

05.01.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

250,00 EUR Dvestopäťdesiat eur

Obec Bačkov

Súkromná základná umelecká škola, zastúpená PhDr. Radoslav Dovjak

05.01.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní fin.prostr. na mimoškolskú záujmovú činnosť žiakov na šk. rok 2017/2018

Dodatok č. 1 k zmluveo poskytovaní finančných pros

60,00 EUR šesťdesiat eur

Obec Bačkov

Mesto SEčovce

02.01.2018

Zmluva o dielo

01/02/2018

200,00 EUR dvesto eur

Ing. Jaromír Hodáň

Obec Bačkov

29.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie SZUŠ

Zmluva o poskytnutí dotácie

Nula

Obec Bačkov

Slovenská regionálna spoločnosť, o.z.

27.12.2017

Dohoda č. 17/45/012/122

Dohoda č. 17/45/012/122

0,00 EUR nula EUR

Obec Bačkov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

15.12.2017

Zmluva č. 023023/2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti kriminality

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Obec Bačkov

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice

13.12.2017

Dohoda č. 17/45/010/17

Dohoda č. 17/45/010/17

Nula

Obec Bačkov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

12.12.2017

Licenčná zmluva č. 171228

Licenčná zmluva č. 171228

42,90 EUR štyridsaťdva Eur 90/100

Obec Bačkov

Ifosoft s.r.o.,

11.12.2017

Združené poistenie majetku

6 805 143 807

118,98 EUR jedenstoosemnásť eur deväťdesiatosem centov

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Bačkov

06.11.2017

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na mimoškolskú záujmovú činnosť žiakov na školský rok 2017/2018

Zmluva o poskytovaní fin. prostriedkov na mimoškol

480,00 EUR štyristoosemdesiat EUR

Obec Bačkov

Mesto SEčovce

22.09.2017

Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti

Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednos

133,30 EUR Jednostotridsťtri € 30/100

Obec Bačkov

Kooperatíva poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group

20.09.2017

Dohoda o vývoze a likvidácii komunálneho odpadu

Dohoda o vývoze a likvidácii komunálneho odpadu

0,00 EUR nula EUR

Domov šťastia, n.o.

Obec Bačkov

20.09.2017

Dohoda č. 17/45/012/43 o pomoci v hmotnej núdzi

17/45/012/43

0,00 EUR nula EUR

Obec Bačkov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: