Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, sobota 11. 7. 2020
slabý dážď 28 °C 14 °C
nedeľa 12. 7. mierny dážď 19/11 °C
pondelok 13. 7. jasná obloha 21/11 °C
utorok 14. 7. jasná obloha 23/11 °C
Novinky o koronavíruse a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií

Obsah

Webové sídlo obce Bačkov sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy ohľadne prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z o informačných systémoch verejnej správy a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty doručené obci výlučne klasickou poštou - v tejto časti sú to Zmluvy, Dohody a Dodatky. Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme, t.j. ako naskenované texty.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.12.2018

Dohoda

č. 18/45/012/74

0,00 EUR

Obec Bačkov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

18.12.2018

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

č. 18/45/52A/242

1 375,55 EUR

Obec Bačkov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

18.12.2018

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozloži

15,00 EUR za jeden kontajner

Contax EKO, s.r.o.

Obec Bačkov

17.12.2018

Dohoda

č. 18/45/010/23

0,00 EUR

Obec Bačkov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

14.11.2018

Zmluva o dielo

č. 11/2018

6 263,44 EUR

FEDEL Ján Fedor

Obec Bačkov

08.11.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

Súkromná základná umelecká škola, zastúpená PhDr. Radoslav Dovjak

Obec Bačkov

05.11.2018

Kúpn zmluva

Kúpna zmluva

3 800,00 EUR tritisícosemsto

Obec Bačkov

MVDr. Kundrát Eduart

25.10.2018

Zmluva č. 16/2018

16/2018

144,00 EUR Jednostoštyridsaťštyri €

Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.

Obec Bačkov

12.10.2018

Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov na činosť centra voľného času

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov /dotác

60,00 EUR Šedťdesiat eur

Gymnázium sv.Edity Steinovej

Obec Bačkov

24.09.2018

Zmluva o dielo

02/02/2018

10 724,40 EUR Desaťtisícsedemstodvadsaťštyri € 40/100

ENVIRON - ECS, s.r.o.

Obec Bačkov

30.08.2018

Dodatok č. DBK/18/06/2011

k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/264

12,00 EUR dvanásť eur

Obec Bačkov

KOMENSKY, s.r.o.

27.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

CEZ ÚV SR: 240/2018

37 800,00 EUR Tridsaťsedemtisícosemsto eur

Obec Bačkov

Úrad vlády Slovenskej republiky

14.08.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

č. ZM_ SEP-IMRK2-2018-001979

245 000,00 EUR

Obec Bačkov

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)

13.07.2018

Dodatok č. 1 k Dohode č. 17/45/010/17

č. 1

0,00 EUR nula EUR

Obec Bačkov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov

11.07.2018

Príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307662S/2018

č. 3

0,00 EUR nula EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Bačkov

02.07.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

č. MSDBačkov01

960,00 EUR deväťstošesťdesiat eur

Obec Bačkov

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

02.07.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvo

0,00 EUR nula EUR

Obec Bačkov

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

26.06.2018

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

č. 2018001337

60,00 EUR šesťdesiat eur

Mesto Košice

Obec Bačkov

22.06.2018

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu

33,00 EUR tridsaťtri eur

Obec Bačkov

innogy Slovensko s.r.o.

21.06.2018

č. 6/2018

Zmluva o dielo

9 197,35 EUR deväťtisícstodeväťdesiatsedem eur tridsaťpäť centov

Ing. Michal Ivaň LAND - Servis

Obec Bačkov

18.06.2018

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

Mandátna zmluva

300,00 EUR tristo eur

Obec Bačkov

VO-TOR s.r.o.

18.06.2018

Kúpna zmluva

č. 18062018

1 200,00 EUR tisícdvesto eur

Obec Bačkov

DARK-WIN s.r.o.

04.06.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

0,00 EUR nula EUR

Obec Bačkov

Galileo Corporation s.r.o.

28.05.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

č. 1

0,00 EUR nula EUR

Obec Bačkov

Natur - Pack, a.s.

18.05.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

25,00 EUR dvadsaťpäť EUR

PP PROTECT, s.r.o.

Obec Bačkov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: